Právě realizujeme

SZ Třeboň

V průběhu roku 2021 realizujeme vybudování EPS v objektech NKP zámek Třeboň.

SSHR

Pro SSHR jsme realizovali například modernizaci bezpečnostních systému ve Velkých Albrechticích a Osové Bitýšce.

Aktuálně se nám podařilo vyhrát veřejnou zakázku na objekt v Heřmanově Městci, kde budeme budovat PZTS a CCTV.

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Zajišťujene kompletní zabezpečení objektů ministersta, zejména se jedná o objektovou bezpečnost, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, kamerový systém a strukturovanou kabeláž.

Působíme na Černínském paláci viz foto,Toskánském paláci v Praze, dále na velvyslanectvích a konzulátech po celém světě. 

 

Na Toskánském paláci aktuálně realizujeme výměnu systému EPS.

 

Synthon

Staráme se o objekty společnosti v Blansku, reference je specifická vzhledem k oboru podnikání klienta, a sice farmaceutický průmysl. Konkrétně se jedná o poplachový zabezpečovací a tísňový systém, elektrickou požární signalizaci, přístupový systém, strukturovanou kabeláž, systém monitorování teploty, systém jednotného času, rozhlasový systém, STA+ detekce úniku plynů - vodíku. 

 

Od podzimu 2019 realizujeme slaboproudé elektroinstalace a EPS v rámci výstavby nového pavilonu AO v areálu společnosti Synthon, s.r.o. Součástí zakázky bylo i vypracování prováděcí dokumentace (DPS). 

Realizace na dalších objektech nadále i v roce 2021 pokračuje.