Právě realizujeme

SSHR

Pro SSHR jsme realizovali například modernizaci bezpečnostních systémů ve Velkých Albrechticích a Osové Bitýšce.

Aktuálně se nám podařilo vyhrát veřejnou zakázku na objekt v Heřmanově Městci, kde budeme budovat PZTS a CCTV.

 

Pyrotek

V minulosti jsme realizovali kompletní elektro dodávku u stavby nové výrobní haly v Blansku. Dodávka byla výjimečná svým rozsahem i náročností. Pro tohoto zákazníka nadále pracujeme a také se staráme o objekt společnosti ve Spešově.

 

Aktuálně realizujeme na ulici Pražská dodávku slaboproudé instalace na hale IV. s termínem dokončení listopad 2021.

 

Synthon

Staráme se o objekty společnosti v Blansku, reference je specifická vzhledem k oboru podnikání klienta, a sice farmaceutický průmysl. Konkrétně se jedná o poplachový zabezpečovací a tísňový systém, elektrickou požární signalizaci, přístupový systém, strukturovanou kabeláž, systém monitorování teploty, systém jednotného času, rozhlasový systém, STA+ detekce úniku plynů - vodíku. 

 

Od podzimu 2019 realizujeme slaboproudé elektroinstalace a EPS v rámci výstavby nového pavilonu AO v areálu společnosti Synthon, s.r.o. Součástí zakázky bylo i vypracování prováděcí dokumentace (DPS). 

Realizace na dalších objektech nadále i v roce 2021 pokračuje.

SZ Třeboň

V průběhu roku 2021 realizujeme vybudování EPS v objektech NKP zámek Třeboň.