Jsme rodinná firma založená v roce 1991. Naším cílem je dlouhodobá spolupráce s klientem postavená na důvěře.

Oblasti zaměření

Naši klienti

Všechny reference

Certifikáty

Rozsah systému integrovaného managementu

Systém integrovaného managementu (IMS) zavedený ve firmě SKS s.r.o. je vybudován, uplatňován a neustále zlepšován v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Do rozsahu působnosti systému jsou zahrnuty všechny procesy a činnosti, které mohou mít vliv na kvalitu dodávek a životní prostředí:

komplexní montáže systémů PZTS (poplachové zabezpečovací a tísňové systémy),
EPS (elektrická požární signalizace),
CCTV (kamerové systémy),
systémy kontroly vstupu (ACS),
strukturované kabeláže (SK), 
MaR (měření a regulace),
elektroinstalace
technologie RFID,

a veškeré s tím související podpůrné a řídící procesy. 

V souladu se zněním článku 4.3 ČSN EN ISO 9001:2015 a s ohledem na charakter činností organizace, SKS  s.r.o. vyloučila při tvorbě/ udržování/ zlepšování svého systému řízení kvality Článek 8.3 – Návrh a vývoj produktů a služeb; Důvodem je skutečnost, že společnost návrh a vývoj nových produktů služeb neprovádí, provádí pouze projektování a modifikace typových výrobků, a ani žádná ze zainteresovaných stran návrh a vývoj po SKS s.r.o. nevyžaduje.

Systém integrovaného managementu je zaveden a uplatňován pro sídlo firmy, obchodní kancelář a na všech realizovaných zakázkách u zákazníka.

Politika společnosti SKS s.r.o.

politika_spolecnosti_2019(copy)