Právě realizujeme

Krajský soud v Ostravě

Pro firmu Stavos Stavba a.s. jsme realizovali v objektu provedení části stavebních prací v rámci zřízení únikových schodišť a propojení únikových cest v budově A Krajského soudu v Ostravě (dále jen „dílo“), a to silnoproudé elektroinstalace, nouzové osvětlení, PZTS, CCTV, EPS A EKV. Termín dokončení díla byl 2. Q. 2020.

Pro firmu Kami Profit jsme realizovali elektro část akce Rekonstrukce jednacích síní, dokončení díla bylo v roce 2023.

Přímo pro investora KS Ostrava v objektu Krajského soudu nedávno realizovali Modernizaci bezpečnostích systémů. Spolupráce i na servisní úrovni nadále pokračuje.

Synthon

Staráme se o objekty společnosti v Blansku, reference je specifická vzhledem k oboru podnikání klienta, a sice farmaceutický průmysl. Konkrétně se jedná o poplachový zabezpečovací a tísňový systém, elektrickou požární signalizaci, přístupový systém, strukturovanou kabeláž, systém monitorování teploty, systém jednotného času, rozhlasový systém, STA+ detekce úniku plynů - vodíku. 

Od podzimu 2019 realizujeme slaboproudé elektroinstalace a EPS v rámci výstavby nového pavilonu AO v areálu společnosti Synthon, s.r.o. Součástí zakázky bylo i vypracování prováděcí dokumentace (DPS). 

Realizace na dalších objektech nadále i v roce 2023 pokračuje.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Zajišťujene kompletní zabezpečení objektů ministersta, zejména se jedná o objektovou bezpečnost, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, kamerový systém a strukturovanou kabeláž.

Působíme na Černínském paláci viz foto,Toskánském paláci v Praze, dále na velvyslanectvích a konzulátech po celém světě. 

Na Toskánském paláci jsme v létě 2021 realizovali výměnu systému EPS.

Spolupráce nadále pokračuje, v létě 2023 jsme pracovali na ZÚ v Paříži, na podzim nás čeká výjezd do Brazílie.

 

Ministerstvo obrany ČR

Provádíme instalace a servis PZTS, CCTV, ACS, EPS vybraných objektů, podrobnější data nelze poskytnout vzhledem k vojenskému charakteru objektů.