Právě realizujeme

Ostravská univerzita

Na podzim roku 2023 jsme pro firmu STAVOS Stavba a.s. dokončili realizaci kompletního elektra (strukturovaná kabeláž, poplachový a tísňový zabezpečovací systém, elektronická kontrola přístupu, IP kamerový systém a elektrická požární signalizace včetně silnoproudých rozvodů)  v areálu Fr. Šrámka. V současné době se na stavbě stále pohybujeme a pracujeme na navazujících menších akcích. Se společností  jednáme o vícepracích, které by navazovaly na naši dobrou spolupráci.  

Justiční areál na Mičánkách (Městský soud v Praze)

V Justičním areálu Na Míčánkách trvale působíme v rámci servisní činnosti.

V roce 2022 jsme realizovali výměnu CCTV a upgrade ACS.

 

 

 

 

 

Krajský soud v Ostravě

Pro firmu Stavos Stavba a.s. jsme realizovali v objektu provedení části stavebních prací v rámci zřízení únikových schodišť a propojení únikových cest v budově A Krajského soudu v Ostravě (dále jen „dílo“), a to silnoproudé elektroinstalace, nouzové osvětlení, PZTS, CCTV, EPS A EKV. Termín dokončení díla byl 2. Q. 2020.

Pro firmu Kami Profit jsme realizovali elektro část akce Rekonstrukce jednacích síní, dokončení díla bylo v roce 2023.

Přímo pro investora KS Ostrava v objektu Krajského soudu nedávno realizovali Modernizaci bezpečnostích systémů. Spolupráce i na servisní úrovni nadále pokračuje.

Synthon

Staráme se o objekty společnosti v Blansku, reference je specifická vzhledem k oboru podnikání klienta, a sice farmaceutický průmysl. Konkrétně se jedná o poplachový zabezpečovací a tísňový systém, elektrickou požární signalizaci, přístupový systém, strukturovanou kabeláž, systém monitorování teploty, systém jednotného času, rozhlasový systém, STA+ detekce úniku plynů - vodíku. 

Od podzimu 2019 realizujeme slaboproudé elektroinstalace a EPS v rámci výstavby nového pavilonu AO v areálu společnosti Synthon, s.r.o. Součástí zakázky bylo i vypracování prováděcí dokumentace (DPS). 

Realizace na dalších objektech nadále i v roce 2023 pokračuje.