Právě realizujeme

Krajský soud v Ostravě

Pro firmu Stavos Stavba a.s. jsme realizovali v objektu provedení části stavebních prací v rámci zřízení únikových schodišť a propojení únikových cest v budově A Krajského soudu v Ostravě (dále jen „dílo“), a to silnoproudé elektroinstalace, nouzové osvětlení, PZTS, CCTV, EPS A EKV. Termín dokončení díla byl 2. Q. 2020.

Přímo pro investora KS Ostrava v objektu Krajského soudu nedávno realizovali Modernizaci bezpečnostích systémů. Spolupráce i na servisní úrovni nadále pokračuje.

Aktuálně pro firmu Kami Profit realizujeme elektro část akce Rekonstrukce jednacích síní.

 

logistická centra Cheb

Aktuálně realizujeme zabezpečení několika logistických center DHL na Chebsku, např. Tchibo, Adidas, Sky a další.