Právě realizujeme

Synthon

Staráme se o objekty společnosti v Blansku, reference je specifická vzhledem k oboru podnikání klienta, a sice farmaceutický průmysl. Konkrétně se jedná o poplachový zabezpečovací a tísňový systém, elektrickou požární signalizaci, přístupový systém, strukturovanou kabeláž, systém monitorování teploty, systém jednotného času, rozhlasový systém, STA+ detekce úniku plynů - vodíku. 

 

Od podzimu 2019 realizujeme slaboproudé elektroinstalace a EPS v rámci výstavby nového pavilonu AO v areálu společnosti Synthon, s.r.o. Součástí zakázky bylo i vypracování prováděcí dokumentace (DPS). 

Realizace na dalších objektech nadále i v roce 2022 pokračuje.

Krajský soud v Ostravě

Pro firmu Stavos Stavba a.s. jsme realizovali v objektu provedení části stavebních prací v rámci zřízení únikových schodišť a propojení únikových cest v budově A Krajského soudu v Ostravě (dále jen „dílo“), a to silnoproudé elektroinstalace, nouzové osvětlení, PZTS, CCTV, EPS A EKV. Termín dokončení díla byl 2. Q. 2020.

Přímo pro investora KS Ostrava v objektu Krajského soudu nedávno realizovali Modernizaci bezpečnostích systémů. Spolupráce i na servisní úrovni nadále pokračuje.

Aktuálně pro firmu Kami Profit realizujeme elektro část akce Rekonstrukce jednacích síní.

 

logistická centra Cheb

Aktuálně realizujeme zabezpečení několika logistických center DHL na Chebsku, např. Tchibo, Adidas, Sky a další.