Co je v SKS Blansko nového?

6. 10. 2021

Koláč pro hospic

Koláč pro hospic

Již tradičně jsme podpořili každoroční akci Koláč pro hospic, abychom přispěli na domácí hospicovou péči.

9. 8. 2021

Rozšíření IMS o oblast ISO 45001:2018

Podařilo se nám rozšířit ISO o další certifikát, a to Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

8. 7. 2021

Úspěšná recertifikace ISO 9001:2016 a 14001:2016

Úspěšná recertifikace ISO 9001:2016 a 14001:2016

V červnu jsme úspěšně absolvovali recertifikační audit systémů managementu ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Dále nám byla prodloužena licence od EZÚ na "Kvalitní a bezpečnou montáž" včetně práva využívat licenčních značek.

30. 6. 2021

Příspěvek obci Hrušky postižené tornádem

Dnes jsme na účet obce Hrušky zaslali příspěvek ve výši 70 000Kč, abychom vyjádřili podporu obyvatelům, jejichž majetek zničilo tornádo.

24. 6. 2021

PŘERUŠENÁ PEVNÁ LINKA 24. a 25.6.2021

V tyto dny nebude možné dovolovat se na blanenskou pobočku kvůli přerušení pevné linky.

6. 6. 2021

Vysvěcení kostela v Gutech

Dne 6.6.2021 jsme se jako jeden s dodavatelů účastnili slavnostního obřadu vysvěcení kostela Božího Těla v Gutech.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/14175627349-vysveceni-kostela-boziho-tela-v-gutech/421235100171002/

18. 3. 2021

Dodržování opatření COVID 19

I v této době se nám nadále daří realizovat zajímavé zakázky. Dodržujeme všechna nutná protiepidemiologická opatření tak, abychom neohrozili zákazníky, obchodní partnery ani zaměstnance navzájem.

Zajišťujeme mj. testování zaměstnanců, poskytujeme nutné ochranné pomůcky a další potvrzení dle konkrétních potřeb.

 

15. 1. 2021

Podporované organizace 2021

Podporované organizace 2021

V roce 2021 sponzorujeme následující organizace a zájmová sdružení:

- RASTISLAV Blansko, z.s. - koncerty a akce pořádané spolkem

- HISTORIC RALLY - plocha vozidel Fiat 131 AR, BMW 2002 Ti, Opel Ascoma A a servisní vozidlo teamu 

21. 12. 2020

PF 2021

Všem zákazníkům a obchodním partnerům přejeme úspěšný rok 2021!

1. 6. 2020

Firemní akce - Camp Baldovec

Firemní akce - Camp Baldovec

V sobotu 30.5.2020 se konala firemní akce pro zaměstnance SKS a jejich rodinné příslušníky – Baldovec 2020.

Na vlastní kůži jsme vyzkoušeli týmovou, dobrodružnou hru „Pevnost Baldyard“, skvěle poobědvali v místní restauraci, večer opekli špekáčky a strávili tak společně příjemný den.

Děkujeme všem účastníkům za soutěživý a radostný přístup, všem organizátorům a velký dík patří vedení firmy za uspořádání celé této skvělé akce.