globus

Historie společnosti

2013 - počet pracovníků 75, obrat – 97 mil Kč

Mezi nejvýznamější zakázky roku 2013 patřil návrh a realizace zabezpečení výstavy Závišova kříže ve Vyšším Brodě. V únoru jsme se stali Odbornými partnery portálu PROPAMÁTKY, který je zaměřen na oblast památkové péče jak pro státní instituce, tak pro soukromé vlastníky památkových objektů. V červnu jsme uzavřeli Partnerskou dohodu FlexES se společností ESSER, v rámci které jsme se stali autorizovanými dodavateli inovačního a progresivního systému požární signalizace FlexES.


2012 - počet pracovníků 79, obrat – 104 mil Kč

Dodávka řídícího systému pro strojovnu chladu areálu Nová Karolina v Ostravě, jedná se toho času o nejvýkonější strojovnu chladu v ČR. Pokračují práce na rozsáhlé zahraniční zakázce spočívající v dodávce integrovaného bezpečnostího systému pro letiště.


2011 - počet pracovníků 80, obrat – 130 mil Kč

V říjnu jsme oslavili 20 let trvání naší společnosti firemním dnem, kterého se zúčastnilo 220 hostů. Pokračují zakázky pro DHL.


2010 - počet pracovníků 76, obrat - 103 mil Kč

Realizovány rozsáhlé zakázky pro DHL na území České a Slovenské republiky. Ukončena rozsáhlá zakázka Justiční areál Brno.


2009 - počet pracovníků 83, obrat - 178 mil Kč

Zahájena realizace v historii firmy zatím nejobjemnější zakázky Lostr, Louny. Firma v tomto roce dosáhla rekordního obratu.


2008 - počet pracovníků 77, obrat - 166 mil Kč

Pražská pobočka přemístěna do nové budovy v Praze-Vestci. Zřízena organizačná zložka pro Slovensko v Bratislavě.


2007 - počet pracovníků 68, obrat 103 mil Kč

Realizovány rozsáhlé zakázky pro České aerolinie a.s. Zahájena realizace projektu Justiční areál Brno.


2006 - počet pracovníků 65, obrat 140 mil Kč

Dokončení zakázky Justičního areálu na Mičánkách v Praze. Realizace rozsáhlé zakázky pro firmu Europrit a.s..


2005 - počet pracovníků 61, obrat 78 mil Kč

Pražská pobočka se stěhuje do nového sídla na ulici Vodnické. Firma získává certifikát životního prostředí ISO 14001.


2004 - počet pracovníků 56, obrat - 67 mil Kč

V červenci se firma stěhuje do nové budovy na ulici Brněnské 1724/21b.


2003 - počet pracovníků 55, obrat - 72 mil Kč

V září firma kupuje novou nemovitost, která dozná drobných úprav a od dubna 2004 by měla být novým sídlem firmy. Pro Ministerstvo spravedlnosti se dokončují dvě zakázky, Okresní soud v Jindřichově Hradci a Okesní soud ve Zlíně.


2002 - počet pracovníků 51, obrat - 82 mil Kč

Největší dosažený obrat v historii firmy SKS s.r.o. V červnu firma kupuje nemovitost ve které po celou dobu svého působení sídlí. Trend obchodního oddělení v péči o zákazníka se projevil ve velkém počtu opakovaných zakázek. Například pro Ministerstvo zahraničních věcí dalších třináct zastupitelských úřadů. Z velkých nově získaných zakázek je důležitá realizace venkovních perimetrických systémů včetně oplocení pro Transgas a.s.


2001 - počet pracovníků 44, obrat - 65 mil Kč

Firma byla vybrána Ministerstvem zahraničních věcí pro instalaci bezpečnostních systémů v budovách velvyslanectví v Oslu a Stockholmu. Pro Ministerstvo obrany ČR instalovány bezpečnostní systémy v devíti objektech po celé ČR.


2000 - počet pracovníků 38, obrat - 49mil Kč

Převzetí potvrzení z Národního bezpečnostního úřadu o ochraně utajovaných informací - stupeň utajení TAJNÉ. Dokončení certifikace systému jakosti dle norem ISO. Zahájena činnost pobočky v Praze. Ukončení zakázky rozsáhlého kamerového systému v České národní bance v Praze, realizace zakázky pro firmu PHILIPS ČR.


1999 - počet pracovníků 35

V tomto roce byly zahájeny bezpečnostní prověrky firmy a jejich vybraných pracovníků podle zákona 148/1998, prováděné NBÚ, byla zahájena činnost pro získání certifikátu jakosti ISO.


1998 - počet pracovníků 35

Reorganizace společnosti, soustředění většiny pracovníků do rekonstruované budovy v Blansku. Uzavření pobočky ve Svitavech. Firma SKS s.r.o. se stala realizačním partnerem firem PHILIPS ČR (kamerový systém ČNB PRAHA) a LANDIS & STAEFA (hypermarket TESCO BRNO), firma SKS s.r.o. uspěla ve výběrovém řízení pro dodávku slaboproudých technologií pro KONGRESOVÉ CENTRUM ŠTIŘÍN - ZÁMEK ŠTIŘÍN.


1997 - počet pracovníků 45

Zahájení realizace zakázek pro Ministerstvo národní obrany. První dodávky perimetrických systémů.


1996 - počet pracovníků 41

Firma se stala aplikačním partnerem společnosti HONEYWELL spol. s r.o., divize Fire & Security. Ještě v témže roce byla zahájena konkrétní spolupráce na zakázkách. Zatím největší společnou akcí je dodávka bezpečnostních systémů pro České radiokomunikace a.s. V tomto roce vznikla pobočka ve Svitavech a pobočka MaR v Brně, firma začala nabízet komplexní služby v oblasti slaboproudých instalací.


1995 - počet pracovníků 20

Firma získala zakázku komplexního bezpečnostního systému a datových sítí, včetně nadstavbového systému, pro nově budovaný areál OŘ PČR ve Znojmě. V tomto roce firma uspěla ve výběrovém řízení pro dodavatele bezpečnostních systémů pro Ministerstvo národní obrany a byla zařazena do úzkého okruhu firem, které v této oblasti mohou realizovat armádní zakázky.


1994 - počet pracovníků 19

První zakázky pro Policii ČR. První komplexní dodávka bezpečnostního systému včetně grafického nadstavbového systému (BH v Praze). Realizace zakázek pro Moravský kras.


1993 - počet pracovníků 15

Vítězství v konkurzu Okresní správy pošt v Blansku pro dodávky bezpečnostních systémů a jejich údržbu. V tomto roce se společnost prosadila v oblasti bezpečnostních systémů pro Banky Haná a Banky Moravia. Účast na zahraniční zakázce v KUWAITU.


1992 - počet pracovníků 8

Firma SKS s.r.o. se prosadila mezi firmami nabízejícími své služby Ministerstvu kultury ČR, od tohoto roku firma SKS zabezpečila řadu památek, z nichž některé jsou zařazené do seznamu významných kulturních památek UNESCO. Zřízení PCO pro oblast Blansko.


1991 - počet pracovníků 3

Obchodní odd. +420 516 417 643, obchod[zavináč]sksblansko.cz | Servis 24 hod. tel. : +420 721 863 288, Servisní kontaktní formulář

SKS s.r.o. - Blansko

Profesionalita, promyšlenost, pružnost ... žádná kouzla.

SKS s.r.o. - Blansko

Servis

Nonstopslužba 24/7

tel.: +420 721 863 288

Vzdálená podpora
pro firemní zákazníky