globus

Politika společnosti SKS

Motto: "Být úspěšnou společností s pevnou pozicí na trhu, společností dobře organizovanou, finančně stabilní, personálně silnou, poskytující vysokou odbornou úroveň služeb, být společností s dobrou pověstí."

Ve vztahu k zákazníkům:

 • zajistit vysokou úroveň péče o zákazníky, analyzovat a následně naplňovat jejich potřeby s cílem dosažení maximální spokojenosti zákazníka
 • nabízet dodávky co nejvyšší technické úrovně, dosažitelné v limitech ekonomických možností zákazníka
 • sledovat spokojenost zákazníků a využívat získané poznatky pro další zlepšení poskytovaných služeb

Ve vztahu ke kvalitě:

 • uplatňovat kontrolní mechanizmy, měřit, vyhodnocovat a zveřejňovat jejich výstupy, na základě výsledků provádět opatření ke zlepšení kvality
 • motivovat zaměstnance ke kvalitní práci, sebekontrole a zodpovědnosti za vlastní práci i práci celé společnosti
 • kontrolovat nakupované vstupy (cenu, kompletnost, jakost), trvale jednat s dodavateli s cílem dosažení maximální ekonomické výhodnosti, kvality, spolehlivosti a rychlosti dodávek

Ve vztahu k organizaci a k zaměstnancům:

 • vytvářet funkční a efektivní organizační strukturu pro dosažení optimálního chodu všech firemních procesů
 • budovat a rozvíjet týmové myšlení, firemní kulturu a hrdost zaměstnanců na to, že jsou členy firemního týmu
 • udržovat trvalý růst odborných a profesních znalostí a schopností zaměstnanců

Ve vztahu k životnímu prostředí:

 • minimalizovat negativní vlivy a dopady činnosti společnosti na životní prostředí a zdraví zaměstnanců
 • investovat do smysluplných opatření šetřících životní prostředí
 • sledovat a vyhodnocovat spotřebu surovin, energií a produkci odpadů, za účelem minimalizace dopadů na životní prostředí, souvisejících s činností společnosti

Ve vztahu ke státu a lidskému společenství:

 • udržovat dlouhodobě zaměstnanost 70 až 80 pracovníků
 • udržet platy ve společnosti výrazně nad celostátním průměrem
 • udržet etiku podnikání a mezilidských vztahů na tradičně vysoké úrovni
 • vyhýbat se korupci a aktivně proti ní vystupovat

V Blansku dne 19.března 2015
Ing. Lumír Škvařil
ředitel společnosti

Obchodní odd. +420 516 417 643, obchod[zavináč]sksblansko.cz | Servis 24 hod. tel. : +420 721 863 288, Servisní kontaktní formulář

SKS s.r.o. - Blansko

Profesionalita, promyšlenost, pružnost ... žádná kouzla.

SKS s.r.o. - Blansko

Servis

Nonstopslužba 24/7

tel.: +420 721 863 288

Vzdálená podpora
pro firemní zákazníky